INSCRIPCIÓ

Per inscriure el jugador/a al campus cal realitzar els passos següents:

  1- Omplir Formulari d'inscripció .
  2- Descarregar l'autorització paterna i omplir-la.
  3- Fer l'ingrés al número de compte de La Caixa [ES43 2100 6156 42 0200029671]. Concepte: Nom i cognoms del jugador.
  4- Enviar l'autorització paterna, fotocòpia de la targeta sanitària i la confirmació del pagament del banc al mail: campusmb@gmail.com.
  5- Si el nen està empadronat a Sant Jaume dels Domenys afegiu el document d'empadronament.
  Quedarà reservada la plaça un cop s'hagi fet el pagament, el formulari d'inscripció i enviat la fitxa d'autorització amb el rebut del banc.

Fitxa d'autorització